โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462393]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
66017512103 
จ้างตอกเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือก (รวม 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง