โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462394]

โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 
66017445774 
จ้างซ่อมระบบเบรครถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร ยี่ห้อ HINO จำนวน 1 รายการ คส.ชป.1/20 จ./66 ฝสธ.ร. ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง