โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462395]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
66017514287 
ซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม.(รวม 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง