โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462396]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 
66017528919 
ซื้อสีน้ำมันฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง