โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462398]

โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 
66017516335 
จ้างทำตรายาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง