โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462399]

สำนักงานชลประทานที่ 5 
66017483216 
จ้างซ่อมรถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP SMART CAB 2.5E ใบเบิกเลขที่ สชป.5/73/2566 สำหรับงานแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง