โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462400]

สำนักงานชลประทานที่ 5 
66017485076 
จ้างซ่อมรถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อTOYOTA รุ่น HILUX VIGO SMART CAB 4x2 2.5E ใบเบิกเลขที่ สชป.5/76/2566 สำหรับงานแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง