โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462401]

สำนักงานชลประทานที่ 5 
66017483429 
จ้างซ่อมรถบรรทุก 2 ตัน ยี่ห้อISUZU รุ่นNLR85EXXXS ใบเบิกเลขที่ สชป.5/74/2566 สำหรับงานแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง