โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462402]

สำนักงานชลประทานที่ 5 
66017484281 
จ้างซ่อมรถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อเซฟโรเลต รุ่นโคโรราโด C-CABLS ใบเบิกเลขที่ สชป.5/75/2566 สำหรับงานแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง