โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [4843]

สำนักงานชลประทานที่ 13 
61097463983 
ซื้อแผ่นไม้อัด มอก.๑๗๘-๒๕๔๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง