โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [4844]

สำนักงานชลประทานที่ 13 
61097463667 
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑ มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง