โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [4906]

สำนักงานชลประทานที่ 13 
61097471900 
ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง