โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [5032]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร 
61097473732 
ซื้อไม้ฝาไฟเบอร์ซิเมนต์ขนาด 15x300x0.8 มม. และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง