โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [519973]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 
66119526654 
น้ำมันดีเซล B 7 จำนวน 9,000 ลิตร เลขที่ 59/2567 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร