โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520051]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 
66119515766 
จ้างซ่อมเรือกำจัดวัชพืช ชนิดแบล็คโฮว์ลงโป๊ะ ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น SH210 LC-5LR (รว.53) งานกำจัดวัชพืชแบบหยั่งรากลึกโดยเครื่องจักร (รถขุด) บริเวณบ่อเก็บน้ำโครงการ ปริมาณ 1,900 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง