โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520052]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 
66119516121 
ซื้ออะไหล่รถขุดยี่ห้อ SUMITOMO MODEL SH 210 LC-5LR (รถ.883/55) งานกำจัดวัชพืช คลองธรรมชาติลำนางรอง ด้วยเครื่องจักร ปริมาณ 273.62 ไร่/21,890 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง