โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520053]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 
66119486264 
ซื้ออะไหล่รถปั้นจั่นขนาด 15 ตัน ยี่ห้อ CHANGJIANG รุ่น QY25B และอื่น ๆ จำนวน 24 รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 - กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพญ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง