โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520055]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 
66119519859 
จ้างทำป้ายไวนิล และตรายาง จำนวน 14 รายการ ของกิจกรรมประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมอาคารประกอบ สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง