โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520056]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 
66119523755 
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกิจกรรมประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมอาคารประกอบ สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง