โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520057]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 
66119519456 
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ของกิจกรรมประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมอาคารประกอบ สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง