โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520059]

สำนักงานเลขานุการกรม 
66119439519 
จ้างจัดทำโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจกรมชลประทาน ที่มีต่อประชาชนในระดับภูมิภาคผ่านสื่อวิทยุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง