โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520060]

สำนักงานชลประทานที่ 4 
66119527797 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วบี7 มอก.1267-2544 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง