โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520067]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 
66119534404 
ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) (มอก.1264-2544) รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง