โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520069]

โครงการชลประทานราชบุรี 
66119516190 
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN ชป.041 - 4252 รบ.034/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง