โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520070]

โครงการชลประทานราชบุรี 
66119517206 
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ Chevrolet Colorado ชป.041 - 3958 รบ.035/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง