โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520072]

สำนักงานชลประทานที่ 16 
66119525233 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ค่าใช้จ่ายมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยอันเกิดจากน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง