โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520073]

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 
66119498035 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ตำบลแพรกศรีราชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง