โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520075]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 
66119537309 
ซื้ออะไหล่รถขุด จำนวน 19 รายการ กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองบางตลาด กม.0+000-6+690 ปริมาณ 8,400 ตัน โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง