โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520077]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 
66119474328 
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ๕ ประตู ชป.๐๒๒-๑๗๒๑ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง