โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520091]

โครงการชลบประทานจันทบุรี 
66119536260 
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองระบายน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง