โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520093]

โครงการชลประทานศรีสะเกษ 
66129006598 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ เฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) ไม่รวมภาชนะบรรจุ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง