โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520094]

โครงการชลประทานศรีสะเกษ 
66119530787 
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๑ ตัน ยี่ห้อ NISSAN หมายเลข ชป.๐๔๑-๕๓๓๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง