โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520095]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน 
66119533919 
เช่าเช่ารถโดยสารขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง และประกันอุบัติเหตุ เป็นเวลา 1 วัน จำนวน 2 คัน สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ คบ.กำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง