โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520096]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 
66119524132 
ซื้อท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและวัสดุอื่นๆ รวม 13 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 27,370 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง