โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520097]

โครงการชลประทานสงขลา 
66129009994 
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง