โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520098]

สำนักงานชลประทานที่ 14 
66119498299 
ซื้อเลขที่ ฉ.14 ตลับเมตร และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง