โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520099]

สำนักเครื่องจักรกล 
66119472403 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับงานค่าใช้จ่ายมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยอันเกิดจากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง