โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529049]

โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
67029489376 
ซื้อดิน (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารประกอบกองอำนวยการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง