โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529050]

โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
67029512381 
ซื้อวัสดุมุงหลังคา และอุปกรณ์ต่างๆ (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารประกอบกองอำนวยการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง