โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529051]

โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
67029512238 
ซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารประกอบกองอำนวยการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง