โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529052]

โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
67029444287 
จ้างซ่อมรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA (งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง