โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529053]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 
M67030001204 
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำคลองระบายน้ำ D๔ จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๑ งาน (งานปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำคลองระบายน้ำ D๔ จำนวน ๓ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี)