โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529054]

โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
67029519543 
จ้างซ่อมรถบรรทุก ยี่ห้อ TOYOTA (งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง