โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529061]

โครงการชลประทานลำปาง 
M67030000639 
ซื้อวัสดุประเภทงานผสมคอนกรีต และงานหินต่างๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมดาดคอนกรีต LMC (อ่างเก็บน้ำแม่ทาน) ความยาว 0.800 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง