โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [53018]

โครงการชลประทานราชบุรี 
62037340613 
ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE และอื่น ๆ งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ กม.2+500-4+000 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)