โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [53931]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
62037390141 
ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ขนาด ๒๐-๓๐ ซม.,หินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ งานอาคารบังคับน้ำบ้านยาง แห่งที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) EB.ซ.บร.๔๘/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)