โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [55657]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 
62037506600 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง บุ้งกี๋พลาสติกชนิดหนาขนาดปากกว้าง ๑๘ นิ้ว และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุง ทรบ. กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC.๒) กม.๓+๑๕๐ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง