โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [57658]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 
62047081958 
ซื้อเมน เบรคเกอร์ Tmax T5N400A 3P และอื่นๆรวม 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง