โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [57665]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 
62047079743 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD มอก.๑๒๖๙-๒๕๔๔ ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ๒L-MC กม.๒+๗๐๐ ถึง ๓+๒๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (คบ.ท่อทองแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง