โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [57668]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 
62047079608 
ซื้อแฟ้มใส่เอกสารพลาสติก และอื่น ๆ จำนวน 26 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง